Ολόκληρη η εκδήλωση “Η ΖΑΝΟΝ συναντά στη ΒΙΟΜΕ”

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 24/5/2013.

Ομιλητές:
RAUL GODOY εκπρόσωπος των εργατών της ΖΑΝΟΝ
Εκπρόσωπος του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής


Από τα κατειλημμένα εργοστάσια της Αργεντινής,
στο δρόμο της εργατικής αυτοδιαχείρισης στην Ελλάδα της κρίσης.

((Eldiario.es)) La autogestión como respuesta a la crisis. Del “no nos representan” al “junt@s podemos”.

La cooperación y la autoorganización son posibles y están creciendo, porque responden a inquietudes personales que van más allá de la mera obtención de un salario. Proyectos de economía solidaria, huertos urbanos, redes de intercambio, proyectos de educación compartida y educación libre, cooperativas de consumo, grupos de ayuda mutua y un largo etcétera se están multiplicando en nuestras ciudades.

Ernesto Morales / 29/05/2013 – 15:09h

[Es] [Fr] [De] “Un encuentro cargado de futuro” Crónica de la visita a Vio.Me//Ein Treffen, gefüllt mit Zukunft: Chronik der Besichtigung von Vio.Me

Los trabajadores de Vio.Me decidieron poner el cuerpo y no aceptar los despidos: pusieron la fabrica a producir bajo control obrero! Un ejemplo de lucha y resistencia para todos los trabajadores!

La llegada a Vio.Me fue uno de los momentos más emotivos de la gira. Palpitábamos ese encuentro en medio de esta Grecia golpeada por más del 30 % de desocupación. Ante un escenario de locales comerciales cerrados, de miles de trabajadores y niños convertidos en vendedores callejeros, se levanta un pequeño destacamento de obreros de una pequeña fábrica para decir BASTA! IMG_7744

Sigue leyendo

Alemania: Gran cierre de la gira por Europa!

Janos Bergmann, RIO Berlín

Más de 120 personas se dieron cita en la Casa del IG Metall (Sindicato de Metalúrgicos) para escuchar y discutir con Raúl Godoy en el marco de su gira por Europa y de su última parada, Berlín. Después de una gira intensa que incluyó actividades en Francia, el Estado Español, Grecia y finalmente la capital del Coloso Europeo.

04

Sigue leyendo

[Es] [En] Tesalonica/Grecia: Visita a Vio.Me bajo control obrero ((fotos))/Thessaloniki/Greece: Visit to the Vio.Me factory under workers’ control ((photos))

IMG_7641

Llegando a la fábrica Vio.Me bajo control obrero en Tesalonica. En la puerta se puede ver el afiche invitando a la charla que daría por la tarde Raúl Godoy junto a un trabajador de Vio.Me.//Arriving at the Vio.Me plant in Thessaloniki. At the entrance to the factory, a poster advertising the public meeting to be held that afternoon, at which Raúl Godoy and a Vio.Me worker will be speaking

Sigue leyendo

Escala Grecia

Recién llegados a Grecia, nos encontramos con un calor agobiante arriba de treinta grados, y una crisis que se palpa en las calles. Decenas de pequeños locales comerciales cerrados, en varias cuadras se pueden ver colchones o pequeñas carpas individuales donde duerme gente sin techo, está lleno de vendedores ambulantes que intentan “zafar”, o muchísima gente pidiendo alguna moneda. Una postal del capitalismo en crisis.  Sigue leyendo

Grecia: Charla sobre el control obrero y la autogestión

El Martes 21 de mayo la Red  de Trabajadores Precarios y Desocupados organizaron una charla sobre la experiencia de control obrero y autogestión en las fábricas Zanon de Argentina y Vio.Me de Grecia. Los oradores fueron: Raúl Godoy de Zanon (Argentina), un representante de los trabajadores de Vio.Me y una economista e integrante de la Red de Trabajadores Preacrios y Desocupados de Grecia.

Intervención de Raúl Godoy ((en castellano))

Sigue leyendo